Project

Wat als je Ai inzet voor het ontwarren van de stedelijke complexiteit?

Als je op je fietsje naar het station rijdt, op zondag in het voetbalstadion zit of op een zomerse avond een terrasje pakt, merk je het niet zo. Maar Nederlandse steden zijn complexe systemen, die bovendien aan de grenzen van hun groei zitten. En ook nog eens een keer een update nodig hebben. Er is in Nederland sprake van woningnood; klimaatverandering en energietransitie; mobiliteitsdruk; we willen een circulaire economie; er is een stikstofprobleem en tegelijkertijd staan bestaanszekerheid en betaalbaarheid onder druk en willen we een inclusieve, kansengelijke samenleving creeëren. En dat alles binnen die bestaande, aan de grenzen van hun houdbaarheid zittende, systemen.

Voor elke vierkante meter in Nederlandse steden zijn er wetten, regels en belangen en belanghebbenden. Het wordt steeds ingewikkelder om daar een goede afweging in te maken. Niet voor niets duren planningsprocessen steeds langer.

Wat als we Ai inzetten om die kluwen te ontwarren? Wat als we wetten, regels (omgevingsplan), omgevingsvisie, stijl (al gemaakte plannen), de mening van de inwoners (synthetische bevolking) verwerken in een Ai die assisteert in het planningsproces?

En wat als we daarna wijken met elkaar verbinden om, als een neuraal netwerk, te leren wat het is om een goede wijk te zijn? Waarbij we ‘goed’ en ‘wijk’ uiteraard moeten definiëren.

Dat willen we doen in het project ‘Neuraal Netwerk Ai in de Stad’. Dat doen we in drie stappen:

  1. Netwerkfase: We zoeken gemeenten die met ons willen leren hoe je Ai kan in zetten in de stad. Dat leidt tot fase 2:
  2. De Ai-fase: We ontwikkelen hierin samen met de deelnemende gemeenten (en met de kennis uit fase 1) een “Ai-assistent voor het Planologische Proces”. Dit gebruiken we als input voor fase 3:
  3. De Neuraal Netwerk Fase: We koppelen de deelnemende wijken aan elkaar. En zetten de “Ai-assistent voor het Planologische Proces hierbij in.

Zo maken we dus van een leernetwerk een zelflerend netwerk. Vanuit democratische principes. Voor overheden en bedrijven. Wil je meer weten, neem dan even contact met ons op.